Yüksek Seçim Kurulu Duyuruları

-

Yüksek Seçim Kurulu Duyuruları

ysk

Yüksek Seçim Kurulu Duyuruları için burayı tıklayın.   http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

Karar No Konu Karar Tarihi
415 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405., 406., 407. ve 408. maddeleri uyarınca mahkemeler tarafından verilen kısıtlama kararlarının SEÇSİS’e işlenmesinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı. 05/10/2013
398 6360 sayılı Kanun ile idari yapıda meydana gelen değişiklikler doğrultusunda yeni oluşturulacak ilçe seçim kurulları hakkında Yüksek Seçim Kurulu kararı 28/09/2013
400 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 28/09/2013
360 5362 sayılı Kanuna tabi esnaf odaları organlarında görev alan yöneticilerin yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmeleri; seçimlerde adaylık için görevinden istifa eden ve sonrasında seçilemeyen kamu görevlilerinin tekrar görevlerine dönmeleri konularında Yüksek Seçim Kurulu sayılı kararı 12/09/2013
345 Yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi başlangıç tarihinden önce siyasi partiler, adaylar ve aday adayları için propaganda yapılıp yapılamayacağı, seçim irtibat bürolarının açılıp açılamayacağı konusunda Yüksek Seçim Kurulu kararı 04/09/2013
361 İlçe seçim kurulu başkanlıkları ile kaymakamlıklar arasında seçim işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılacak yazışmalarda; karşılıklı olarak “Arz edilmesi” gerektiği konusunda Yüksek Seçim Kurulu kararı. 12/09/2013
347 Vatandaşların istemi dışında gerçekleştirilen siyasi parti üye kayıtlarının iptali için ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurması halinde, posta giderlerinin seçim giderlerinden (genel bütçe) karşılanması gerektiği konusunda Yüksek Seçim Kurulu kararı 04/09/2013
336 Seçmen kütük büroları ile il ve ilçe seçim kurullarına uygun çalışma ortamının hazırlanması konusunda Yüksek Seçim Kurulu’nun 2013/336 sayılı kararı 20/08/2013
284 Gündelik miktarın yeniden belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 23/07/2013
280 Siyasi parti üye kayıt defterleri ile ilgili düzenlemeleri içeren 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 42. ve 60. maddelerinde ve Başkanlığın 25/4/2013 tarih ve 1 ile 9/5/2013 tarih ve 2 sayılı Genelgelerinde, siyasi parti üye kayıt defterinde, üyelerin fotoğraflarının bulunması gerektiğine dair bir hüküm bulunmadığı yönünde Yüksek Seçim Kurulu kararı 11/07/2013
222 Özel kanunlarında yer alan hükümler çerçevesinde kimlik ve adres bilgileri tespiti talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinin Kurumumuz kayıtlarından karşılanmayacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 13/06/2013
203 Elektronik ortamda tutulan üye kayıt defterlerinin, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenerek numara verilen form veya sürekli formlara aktarılmak suretiyle kullanılabileceğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 04/06/2013
- İlçe seçim kurulu başkanlıklarının doğrudan Yüksek Seçim Kurulundan görüş talep etmeleri ile ilgili başkanlık yazısı 07/05/2013
110 Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı 05/04/2013
97 Yargı gözetimi altında yapılan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, birlik ve benzeri kuruluşlar ile siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe seçim kurulu personeline ve sandık kurulu görevlilerine ödenecek gündelik sayısı ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı 16/03/2013
92 Seçmen kütüklerinin verileceği siyasi partiler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı 16/03/2013
41 Ahsap oy sandıkları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı 04/02/2013
26 İdari değişiklikler sebebiyle yeni kurulan köy ve mahallelerle, herhangi bir nedenle boşalan köy ve mahalle muhtarlık veya ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı 29/01/2013
13 Gündelik miktarın yeniden belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 08/01/2013

 

 

İlgili Terimler :

Seçim Bölgeleri

Güncel Haberler